Diensten

Klimaatinstallatie

Wij realiseren bekabelingswerkzaamheden ten behoeve van HVAC installaties met als doel het klimaat en eventueel de verlichting van een gebouw zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Bgrid-, Knx- en Dali-installaties behoren ook tot de mogelijkheden. Dit volgens de specifieke wensen en eisen van gebouwfunctie en klant. Ook vertalen wij de regeltechnische schema’s naar onze kabellijsten welke gebruikt kunnen worden voor voortgangsrapportage naar de klant. Indien gewenst verzorgen wij ook de Altec kabel- of resopal-coderingen voor de primaire en/of na-regelinstallatie. Onze installaties worden voor in bedrijfstelling door ons voorzien van een I/O test en controle draairichtingen. Ook verlenen wij assistentie bij inbedrijfstelling.

Zwembadinstallatie

Gouda Elektrotechniek is verder gespecialiseerd in bekabelingswerkzaamheden ten behoeve van zwembad- en waterbehandelingsinstallaties. Voor een aanpassing of uitbreiding, maar ook een compleet nieuwe installatie kunt u bij ons terecht. Ook bij deze installaties houden wij rekening met project specifieke eisen en uitvoering.

WKO installatie

WKO staat voor warmte koude opslag en is een vorm van energieopslag in de bodem. Er zijn 2 verschillende systemen; een open en gesloten systeem. Bij deze vorm van installatie wordt bodem-energie gebruikt voor het verwarmen en koelen van gebouwen. Indien gewenst verzorgen wij de gehele voedings- en regeltechnische bekabeling ten behoeve van warmtepompen, dry-coolers en bronputten inclusief alle randapparatuur om te komen tot een goed werkende installatie.